CSLAB
2014 REPORT

LabLive2014.1st

LabLive2014 1st

Live/DJs

17:00~ A8chang

17:40~ RyunosukeISHIKAWA

18:20~ KeisukeOKI

19:00~ Shitaraba

19:40~ YuSAKAMOTO with Visual

VJs

midori-gumi

MasashiNARITA